Copyright & Machtigingen naar Enschede

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk op het auteursrecht vormt, of als u het niet eens bent om uw bedrijf te presenteren op deze website, neem dan contact met ons op via info@naarenschede.nl en we zullen uw verzoek meteen indienen.

Wat is auteursrecht?

De wet zegt: Auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. De schrijver van een boek is daarmee de enige die dat boek mag uitgeven. Meestal worden boeken uitgegeven door uitgevers, maar dat mag alleen met toestemming van de schrijver. Gaat iemand anders met het werk aan de haal, dan is die persoon strafbaar.
Auteursrecht geldt niet alleen voor boeken en kunst, maar ook voor bijvoorbeeld brieven, gedichten, opstellen, artikelen, slagzinnen, advertenties, toneelstukken, muzikale composities, speeches, films, computersoftware, vormgeving, bouwtekeningen, illustraties, architectuur, grafische ontwerpen, lettertypen en foto’s.
In feite komt het er op neer dat elk werk dat iemand heeft verzonnen, beschermd is. Het werk moet wel origineel zijn: het mag niet zijn nageaapt. En het werk moet waarneembaar zijn, dat wil zeggen: te horen of te zien – een idee is niet auteursrechtelijk beschermd. Alleen de maker mag het auteursrechtelijk beschermde werk vrij gebruiken. Als iemand anders de tekening, tekst of foto wil gebruiken, dan moet hij de maker om toestemming vragen. Voor die toestemming moet meestal betaald worden.

copyright
naar Enschede

Zo legt u auteursrecht vast

Auteursrecht ontstaat automatisch – en dus gratis – simpelweg door het werk te maken. Registreren is niet nodig, sterker: registratie is niet eens mogelijk. In Nederland kennen we geen auteursrechtenregister.

website laten maken

Alle rechten voorbehouden. Vaak staat er bij een tekst, foto of illustratie: “alle rechten voorbehouden”, gevolgd door een “copyright notice”: ©. Die zin mag worden opgenomen, maar echt nodig is het niet. Auteursrecht heeft de maker sowieso al. Het vermelden van: © gevolgd door jaar van publicatie en naam kan wel handig zijn. Anderen weten dan wie die maker is en weten aan wie ze toestemming moeten vragen als ze het werk of een deel daarvan willen gebruiken.
Auteursrecht vastleggen. Zoals gezegd is registratie niet nodig. Door een tekst, ontwerp, tekening of foto te maken heeft u automatisch auteursrecht. Maar hoe bewijst u dat u auteursrecht heeft en dat u de eerste was die op het idee kwam? Voor het bewijs is het handig om de datum waarop het auteursrecht ingaat vast te leggen. Mocht u ooit in een rechtszaak verwikkeld raken waarbij iemand anders beweert de maker te zijn, dan kunt u de registratie als bewijs gebruiken.